Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΗ

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την μελέτη του ανελκυστήρα, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη ώστε να καλύψουμε κάθε ανάγκη που υπάρχει πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και την πλήρη ικανοποίηση του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση του ανελκυστήρα γίνετε από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμφωνα με την μελέτη και τα χρονοδιαγράμματα) χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό. Πριν την παράδοση του έργου γίνετε έλεγχος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία, σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη για την σωστή, ασφαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία του. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας επισκέπτονται τον ανελκυστήρα σας στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και ελέγχουν τον ανελκυστήρα σας ώστε να εξασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία του και την μέγιστη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Αναλαμβάνουμε την επισκευή κάθε ανελκυστήρα μελετώντας τις ανάγκες του κάθε κτηρίου και προσφέροντας πάντα την αποδοτικότερη λύση εκτελώντας τις εργασίες επισκευής-ανακαίνισης άμεσα με την μικρότερη δυνατή όχληση και ολοκληρώνοντας τις εργασίες το συντομότερο δυνατόν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας μπορούν να αναλάβουν κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη την πιστοποίηση ή τον επανέλεγχο του ανελκυστήρα και να διεκπεραιώσουν όλες τις διαδικασίες μέχρι και την καταχώρηση του ανελκυστήρα για εσάς.

Σχεδιάστε το δικό σας, μοναδικό ασανσέρ!